Algemeen

Wat is DAC het Nijverhuis 
Het DAC staat voor dagactiviteitencentrum. Het Nijverhuis is een ontmoetingsplek voor mensen met een psychiatrische achtergrond die zelfstandig wonen. Het DAC biedt deze mensen, op vrijwillige basis, gelegenheid hun dag op een zinvolle en aangename wijze door te brengen. Belangrijke doelen van het Nijverhuis zijn dan ook het bevorderen van sociale contacten, het ondersteunen bij het opbouwen van een dagritme en het aanbieden van steun bij het zoeken naar een passende dagbesteding. Het DAC biedt géén behandeling.

Wat kunt u op het DAC doen?
Het DAC biedt verschillende activiteiten, zoals computerles en tekenen/schilderen, maar ook houtbewerken, naaien en handwerken kaarten knippen of koken is mogelijk. U kunt vaardigheden aanleren of een hobby ontwikkelen, maar binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje behoort eveneens tot de mogelijkheden.

DAC het nijverhuis bied meer
Beginnend met (kleine) taken binnen de vielige omgeving van het Nijverhuis kan de bezoeker doorgroeien naar meer verantwoordelijkheid passend bij hun vaardigheden en interesse. Met het op zich nemen van een taak helpt de bezoeker ook mee aan het instand houden van het Nijverhuis.

U kunt 'werken aan werk' door middel van een leer werktraject als voor bereiding op vrijwilligerswerk of betaald werk. Binnen het DAC zijn werkeenheden gecreëerd waar u uw vaardigheden kunt oefenen. Bijvoorbeeld in de keuken, kantoor/receptie en schoonmaak / onderhoud gebouw.

In het Nijverhuis is een afdeling voor beschut werk gehuisvest. Bezoekers kunnen hier werkervaring opdoen en mogelijk door stromen naar een arbeidreïntegratie traject

 
Kunt u zomaar binnen lopen?
Ja, dat kan altijd. Maakt u al langer gebruik van hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg en ondervindt u problemen bij het invullen van de dag op een zinvolle manier, dan is het Nijverhuis iets voor u. In een gesprek met een van onze medewerkers wordt gekeken wat uw wensen zijn en wat het Nijverhuis te bieden heeft. Samen met ons maakt u een eerste aanzet tot een activiteitenplan en spreekt u af hoeveel dagdelen u wilt komen. U krijgt een contactpersoon toegewezen die u de eerste tijd wegwijs maakt op het Nijverhuis.